शिक्षक व शिक्षकेत्तर संवर्गातील बिंदू नामावलीची नोंदवहीची प्राथमिक तपासणी प्राधान्य क्रमाने करणे बाबत.

कॉपीराइट © 2020 srtmun.ac.in. सर्व हक्क राखीव.