शासकीय विलंबामुळे ईडब्लुएस (EWS) प्रमाणपत्र वेळेत सादर करून शकलेल्या ईडब्लुएस (EWS) प्रामणपत्र धारक उमेदवारांचा पेट 2022 अंतर्गत होणा-या आर.ए.सी. मध्ये समावेश करणे बाबत.

कॉपीराइट © 2020 srtmun.ac.in. सर्व हक्क राखीव.