विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार आंतरराष्टीय विद्याथ्र्यांच्या 25 टक्के अतिरिक्त जागांवर प्रवेश देणे बाबत.

कॉपीराइट © 2020 srtmun.ac.in. सर्व हक्क राखीव.