पेट 2022 करिता खुल्या प्रवर्गातुन अर्ज करून निकाल जाहिर झाल्यानंतर ईडब्ल्युएस प्रवर्गाचा लाभ देउन सुधारित निकाल जाहिर करण्याबाबत केलेल्या अर्जांच्या अनुषंगाने

कॉपीराइट © 2020 srtmun.ac.in. सर्व हक्क राखीव.