माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक शिक्षकांना पेट परिक्षा उत्तीर्ण होण्यापासुन सुट देणे बाबत.

कॉपीराइट © 2020 srtmun.ac.in. सर्व हक्क राखीव.