आर्थिक वर्ष 2020-21 करिता कार्यशाळा /चर्चासत्र /परिषद यासाठी अनुदाना बाबतची कार्यवाही.

माननीय कुलपती

 

श्री. रमेश बैस

माननीय कुलपती

बातमी / परिपत्रके

संकुले / क्रीडा

प्रशासन

शैक्षणिक

परीक्षा

वित्त, लेखा, संपदा विभाग

माननीय कुलगुरू

Vice-Chancellor

 

डॉ. मनोहर चासकर

माननीय कुलगुरू

कॉपीराइट © 2020 srtmun.ac.in. सर्व हक्क राखीव.