प्रस्तुत विद्यापीठाशी संलग्न सर्वच महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या कायम मान्यतेबाबत.

कॉपीराइट © 2020 srtmun.ac.in. सर्व हक्क राखीव.