प्रस्तुत विद्यापीठांतर्गत अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील कार्यरत क्रीडा संचालक व ग्रंथपाल यांना लेव्हल 14 (प्राध्यापक वेतनश्रेणी) स्थाननिश्चिती सेवांतर्गत प्रगती योजना कॅस अंतर्गत पदोन्नतीबाबत.

कॉपीराइट © 2020 srtmun.ac.in. सर्व हक्क राखीव.