उच्च शिक्षण संचालनालयांतर्गत अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राचार्याची रिक्त पदे भरण्यावरील निर्बंध शिथिल करणे बाबत.

कॉपीराइट © 2020 srtmun.ac.in. सर्व हक्क राखीव.