संलग्नित महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी सुरु केलेल्या वैयक्तीक अपघात विमा योजना तसेच विद्यार्थी वैद्यकीय योजनेस "स्वामी विवेकानंद युवा सुरक्षा योजना" हे नाव देणेबाबत

कॉपीराइट © 2020 srtmun.ac.in. सर्व हक्क राखीव.