प्रस्तुत विद्यापीठातील सर्व शैक्षणिक संकुले व प्रशासकीय विभागात असलेले लोखंडी, प्लास्टिक व इलेक्ट्रिक साहित्याचा निर्लेखन व लिलाव करणे बाबत चे परिपत्रक (स्मरण - 3)

कॉपीराइट © 2020 srtmun.ac.in. सर्व हक्क राखीव.