दि.१४.०६.२००६ पूर्वी विहित निवड पद्धतीने नियुक्त झालेल्या व विद्यापीठाने नियमित मान्यता मिळालेल्या एम.फील अर्हताधारक अध्यापकांना नेट अर्हतेमधून सूट मिळण्यासाठी माहिती सादर करण्यासाठी मुदतवाढ बाबत

कॉपीराइट © 2020 srtmun.ac.in. सर्व हक्क राखीव.