आपल्या महाविद्यालयात कार्यरत अध्यापकांनी प्रस्तुत विद्यापीठाच्या उन्हाळी 2022 परीक्षेची किती उत्तरपत्रिका तपासणी केली आहेत याची माहिती सादर करणेबाबत.

कॉपीराइट © 2020 srtmun.ac.in. सर्व हक्क राखीव.