Vision, Mission and Goals
  • नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रम, प्रयोगजीवी कलांना प्राधान्य, परिसरातील लोककला, लोकवाङ्मयावर विशेष संशोधन करणे.
  • उपेक्षित कलावंत व लोककलावंतांना कलेच्या तसेच रंगभूमीच्या मुख्यप्रवाहात आणणे.
  • मराठवाड्याची रंगभूमी ही विशेष अभ्यासपात्रिका सुरु केली आहे. जेणे करून मराठवाड्यातील नाट्यकलावंतांना नाटक चित्रपटक्षेत्रात प्राधान्य मिळेल.
  • अनुभवी कलावंत, अभ्यासकांच्या विशेष व्याख्यानांचे आयोजन करणे.
  • राज्य, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रे, कार्यशाळा व नाट्यमहोत्सवांचे आयोजन करणे.
  • नाट्य व प्रयोगजीवी विषयांवरील बृहद संशोधन प्रकल्प हाती घेणे.
  • संगीत या अभिजात कलेचा संकुलाच्या वतीने विशेष अभ्यास व संशोधन करणे.
  • गायन, वादन इत्यादी कलांचे शास्त्रीय अभ्यासाबरोबर प्रादेशिक व पारंपरिक लोकसंगीत विषयावर संशोधानात्मक प्रकल्प हाती घेणे.
  • शैक्षणिक सहल, विध्यार्थी मेळावा, पालक मेळावा इत्यादींचे आयोजन करणे.    

Copyright © 2020 srtmun.ac.in. All Rights Reserved.