'स्वारातीम' विद्यापीठाचा दीक्षान्त समारंभ ऑनलाईन असल्यामुळे विद्यार्थ्यांनी उपस्थित राहणे आवश्यक नाही -डॉ. वसंत भोसले

Copyright © 2020 srtmun.ac.in. All Rights Reserved.