ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीच्या मतदानासाठी दि. 15 जानेवारी, 2021 रोजी सार्वजनिक सुटी.

Copyright © 2020 srtmun.ac.in. All Rights Reserved.