लाॅकडाऊनच्या काळात मुख्यालयी थांबणेबाबत आणि तातडीच्या प्रसंगी आवश्यकतेनुसार कार्यालयात उपस्थित राहणेबाबत.

Copyright © 2020 srtmun.ac.in. All Rights Reserved.