Advisory committee
 • Prof. Dr. Ashok Kamat

 • Dr. Mrs. Surender Kaur Kulwantsingh

 • Dr. S. Bhagwant Singh Gulati

 • Dr. S. Harminder Singh

 • Prin. S. Gurubachan Singh Shilendar

 • Dr. (Mrs.) Parvinder Kaur Kolhapure

 • Dr. (Mrs.) Nirajan Kaur

 • S. Ravinder Singh Modi

 • S. Ranbirsingh Ramgadiya

 • S. Inderjit Singh Sandhu

 • S. Rajdevinder Singh Kalla

Copyright © 2020 srtmun.ac.in. All Rights Reserved.