•Prof. Vani N. Laturkar.
•Prof. D.M. Khandare
•Prof. B.R. Suryawanshi
•Prof. M.S. Deshpande
•Dr. Balaji Mudholkar
•Dr. Vijay Uttarwar
•Dr. N. C. Dhande
•Dr. R.V. Tehra
•Dr. Gajanan P. Mudholkar

कॉपीराइट © 2016 srtmun.ac.in. सर्व हक्क राखीव.