• Prof. Dr. Ashok Kamat
  • Dr. Mrs. Surender Kaur Kulwantsingh
  • Dr. S. Bhagwant Singh Gulati
  • Dr. S. Harminder Singh
  • Prin. S. Gurubachan Singh Shilendar
  • Dr. (Mrs.) Parvinder Kaur Kolhapure
  • Dr. (Mrs.) Nirajan Kaur
  • S. Ravinder Singh Modi
  • S. Ranbirsingh Ramgadiya
  • S. Inderjit Singh Sandhu
  • S. Rajdevinder Singh Kalla

Copyright © 2016 srtmun.ac.in. All Rights Reserved.