मतदार जागृती अभियान - लोकशाहीचा राजा मी, वाढवीन देशाचा मान मी ! देशाच्या शाश्वत विकासासाठी, अभिमानाने करीन मतदान मी !

Copyright © 2016 srtmun.ac.in. All Rights Reserved.